Есть вопрос?
Mail
TelegramPhone
Obchodní podmínky

Registrační proces a zápis na kurzy
 • Zájemci o účast v kurzech se registrováním přihlašují prostřednictvím webových stránek jsemherec.cz, kde vyplní závaznou přihlášku v souladu s podmínkami. Výrazem svého souhlasu s obchodními podmínkami či obsahem tohoto dokumentu potvrzují zájemci (fyzické osoby nebo firmy) po vyplnění a odeslání své závazné přihlášky do kurzu. Klienti mohou kromě online registrace též zavolat nebo se osobně přihlásit.
 • Audio a video záznamy z kurzů jsou majetkem jsemherec.cz, avšak účastníci kurzu mohou získat záznamy pro své vlastní potřeby. Ukázky výuky a práce lektorů mohou být využity pro marketingové účely. Účastníci kurzu udělují souhlas s možností použití fotografií a videozáznamů, na kterých jsou zachyceni, pro marketingové účely bez nároku na finanční odměnu či omezení času a místa.
 • Jsemherec.cz zpracovává a uchovává osobní údaje účastníků v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tyto údaje mohou být využity pro marketingové aktivity. Přihlášením do kurzu zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedené účely.
Průběh kurzů a účast
 • Jsemherec.cz si vyhrazuje právo posunout datum zahájení kurzu, změnit místo konání nebo lektora z organizačních důvodů.
 • Pokud dojde k zrušení kurzu, bude účastníkům vrácena celá nebo částečná část kurzovného v závislosti na fázi, ve které bylo zrušení oznámeno. Po dohodě s účastníkem může být nabídnuta možnost účasti na následujícím kurzu bezplatně.
 • Jsemherec.cz nenese odpovědnost za případné nepříznivé následky, které mohou vzniknout v důsledku nutných organizačních opatření.
Splatnost kurzovného
 • Kurzovné je splatné nejpozději 3 dny do začátku kurzu.
 • Jsemherec.cz může nabídnout možnost splácení kurzovného v různých splátkách nebo poskytnout slevy pro předplatitele nebo skupinové registrace.
 • Pokud nedojde k úplné platbě kurzovného účastníkovi nebude umožněna účast v kurzu s následnými důsledky.
 • Veškeré změny a stornování přihlášek do kurzů jsou akceptovány pouze písemně nebo e-mailem a rozhodující je datum doručení (emailu).
 • Při odhlášení účastníka z kurzu do 20 dnů před zahájením kurzu se účtuje storno poplatek ve výši 0% z ceny kurzovného, od 19 do 10 dnů je 50%, a 9 nebo méně dní před zahájením kurzu je storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzovného.
 • V případě písemně doložené akutní nemoci může být zájemci nabídnuto absolvování stejného nebo jiného kurzu v novém termínu. Přeobjednání na další termín téhož kurzu nebo na jiný kurz je možné pouze jednou a v témže kalendářním roce; poté kurzovné propadá bez náhrady.

© 2023 jsemherec.cz
Контакты и регистрация
Holečkova 777/39, Praha (2 этаж)

+420 777 274 765
jsemherec@gmail.com